Samorządy będą solidarnie współfinansować Poznańską Kolej Metropolitalną. Porozumienie w tej sprawie mają podpisać w grudniu tego roku, a umowy miesiąc później. Spotkania w tej sprawie odbyły się 17 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim. Uczestnicy projektu ogłosili wypracowanie modelu współdziałania opartego na partnerstwie i sprawiedliwym podziale kosztów.

Poznańska Kolei Metropolitalna (PKM) to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych o częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu przewozowego co 30 minut, zapewniający pasażerom wysoki komfort podróży. PKM ma obejmować zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe PKM na liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły. Pierwsze linie PKM mają zostać uruchomione w 2018 r., a zakończenie realizacji projektu ma nastąpić do 2021 r. PKM jest wspólnym przedsięwzięciem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz Gmin i Powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organizatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - na mocy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i zgody zainteresowanych samorządów.

Zasady wspólnych działań, wraz z regułami partycypacji w kosztach, zostały  przedstawione przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczącym w projekcie, 17 listopada 2017 r.  przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Co do udziałów w kosztach przyjęto, że:  40% wydatków finansować będzie Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 20% - Powiaty położone wzdłuż poszczególnych linii kolejowych, a 40% - Gminy.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak: - Istotą powodzenia tego projektu jest solidarnie współfinansowanie połączeń i takie stanowisko podzielają wszyscy zainteresowani. W grudniu tego roku podpiszemy z samorządami porozumienie w tej sprawie, a do końca stycznia przyszłego roku umowy. To optymalny model i cieszę się, że udało nam się zgodnie go wypracować. Ideę Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zamierzamy wdrażać sukcesywnie. Już w marcu, a najpóźniej czerwcu 2018 r. chcemy uruchomić 23 pary dodatkowych pociągów na 4 liniach – do Wągrowca, Grodziska Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla i Jarocina.

Na początku przyszłego roku planowane jest podjęcie przez Radę Metropolii stosownej uchwały i podpisanie porozumień pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Miastem Poznań, Powiatem Poznańskim oraz powiatami i gminami położonymi wzdłuż linii kolejowych objętych projektem PKM. W pierwszej połowie 2018 r.  Marszałek Województwa Wielkopolskiego planuje podpisanie dwustronnych umów dotacyjnych z pierwszymi samorządami, określających szczegóły rozliczeń.

Wdrożenie PKM ma pozwolić na osiągnięcie kilku założonych celów. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie integracji jednostek samorządu terytorialnego, tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania, podniesienie jakości i komfortu podróżowania mieszkańców Metropolii Poznań w jej obrębie oraz zmniejszenie natężenia indywidualnego ruchu samochodowego w obrębie Miasta Poznania - poprzez zmianę preferencji: wybór kolei jako ekologicznego i sprawnego środka transportu.

Jednym z uczestników projektu jest Gmina Dopiewo. Na spotkaniu 17 listopada reprezentował ją Wójt – Adrian Napierała, który powiedział nam: - Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest kolejnym obszarem zmian w Gminie Dopiewo, służących zwiększeniu atrakcyjności kolei jako środka transportu, alternatywnego wobec samochodów i bardziej przyjaznego środowisku. Wcześniej informowaliśmy o przystąpieniu do realizacji Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Dopiewie i Palędziu oraz odcinka drogi wzdłuż torów Dąbrówka – Palędzie. Wybór kolei przez mieszkańców, jako środka transportu, w sytuacji, gdy co roku przybywa w naszej gminie ponad tysiąc mieszkańców, może być receptą na korki i zatłoczone drogi. 

Starosta Jan Grabkowski podkreślił partnerskie zasady współdziałania uczestników PKM: - Osiągnęliśmy dziś sukces, co pokazuje, że samorządy dojrzały do partnerstwa. Wszystkim nam zależy przede wszystkim na tym, by dać naszym mieszkańcom możliwość godnej alternatywy przemieszczania się w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania”.

W podobnym tonie wypowiedział się Prezydent Poznania - Jacek Jaśkowiak: - Przyjęliśmy twarde zasady funkcjonowania w ramach tego wielkiego projektu i pokazaliśmy, że można się porozumieć w gronie wszystkich samorządów. Musimy bazować na solidarności i sprawiedliwie dzielić koszty. Tylko takie zaangażowanie zagwarantuje poprawę jakości przemieszczania się koleją w ramach metropolii, odciąży drogi i wspomoże ochronę środowiska.

Uruchomienie PKM będzie następować etapami, począwszy od drugiego kwartału 2018 r. Zakończenie wdrażania projektu przewidziane jest na 2021 r. i uzależnione jest od zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych przez PKP PLK SA. W pierwszej kolejności PKM uruchomiona zostanie na 4 liniach kolejowych: do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Jarocina i Grodziska Wielkopolskiego. W drugim etapie, który przypadać będzie na lata 2019 – 2021 zakłada się sukcesywne włączanie do systemu kolejnych połączeń na zmodernizowanych liniach kolejowych. Przewiduje się, że nastąpi to w takiej kolejności: do Rogoźna (przełom 2019 i 2020 roku), Wrześni (2020 rok), Kościana (2020 r.), Szamotuł (2021 r.) i Gniezna (2021 r.). Zadanie będzie realizowane przez samorządowego przewoźnika kolejowego - spółkę Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, koordynator działań informacyjno – promocyjnych, jeszcze w listopadzie 2017 r. ogłosi konkurs na logo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Wybrany znak graficzny zostanie umieszczony obok obecnie funkcjonujących oznaczeń na pociągach, które obsługiwać będą połączenia w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Oprac. AM, na podstawie materiału WUM, fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i UG Dopiewo