Filary są wśród nas.  Wystarczy rozejrzeć się wokoło! Zachęcamy mieszkańców do typowania kandydatów do tytułu „Dopiewski Filar ’2018”. To druga edycja konkursu. Spośród zgłoszeń kapituła wyłoni laureatów. Na propozycje, z uzasadnieniami, czekamy do końca roku i ani dnia dłużej. Trzeba wypełnić „Formularz zgłoszenia kandydata do konkursu Dopiewski FILAR”, a następnie: dostarczyć go w terminie do Urzędu Gminy Dopiewo, ul.Leśna 1c, 62-070 Dopiewo:

  • przynieść do Biura Podawczego w UG Dopiewo w zaklejonej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Dopiewski FILAR 2018”
  • wysłać pocztą  pod adres UG Dopiewo w zaklejonej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Dopiewski FILAR 2018”
  • e-mailem pod adres: konkurs@dopiewo.pl - z dopiskiem w tytule e-maila: „Dopiewski FILAR 2018” (czytelny skan lub zdjęcia wypełnionego formularza z uzupełnieniami i podpisami)

Liczy się data wpływu do UG Dopiewo.

„Dopiewski Filar” to Nagroda Wójta Gminy Dopiewo. Ma charakter honorowy - statuetka i dyplom. Przyznawana jest w 3 kategoriach:

  • animator - za działalność społeczną i organizatorską, na rzecz integracji różnych środowisk w Gminie Dopiewo,
  • ambasador  - za upowszechnianie i promocję dobrego imienia Gminy Dopiewo poza jej granicami, także poprzez własny dorobek i osiągnięcia,
  • super–filar - za całokształt działalności w Gminie Dopiewo na różnych polach aktywności i dawanie dobrego przykładu.

Wręczenie nagród odbywa się na  uroczystej gali, podczas „Spotkania Noworocznego Gminy Dopiewo”.

Zarządzenie i dokumenty - dostępne są tutaj: regulamin i formularz

Przed rokiem „Dopiewskimi Filarami’ zostali uhonorowani: Henryk Walenciak (super-filar), ks. Karol Górawski (animator) i Grzegorz Tomczak (ambasador). Kto zostanie wyróżniony w tym roku? Masz kogoś na oku?

Laureaci I edycji Dopiewskich Filarów - z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy

AM

Data wydarzenia: 
Od 2017-11-20 22:00 do 2017-12-31 23:55
gala filarów