Powiat Poznański ogłosił otwarte konkursy ofert do realizacji w 2018 r. w obszarach: edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna i turystyka, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności, zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, zapraszając do ich składania organizacje pożytku publicznego (NGO).

Konkursy organizowane przez Powiat mogą być dodatkowym źródłem pozyskania środków na realizację zadań, wpisujących się w wyznaczony zakres współpracy (obok konkursu gminnego, który rokrocznie pod koniec roku ogłasza Gmina Dopiewo). Warto wziąć w nich udział.

Oferty, będące odpowiedzią na ogłoszenie powiatu Poznańskiego, można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od 27 listopada do 20 grudnia 2017 r., do godz. 10.00 (decyduje data wpływu) - adres: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 9 lutego i kończy nie później niż 10 grudnia 2018 r.

Powiat Poznański prosi o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń, obowiązującymi projektami umów oraz wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności zwraca uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniach dotyczące wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

UG

źródło: kliknij tutaj

Data wydarzenia: 
Od 2017-11-27 10:00 do 2017-12-20 10:00
Logo Powiatu Poznańskiego