Od stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Dopiewie będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca na bardziej ekologiczny system ogrzewania (kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, paliwa stałe).

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych.

Uzyskaną dotację w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek będzie można przeznaczyć na usunięcie starego paleniska, zakup nowego pieca oraz armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania.

Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, w tym również przedsiębiorców. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie udzielania dotacji - kliknij tutaj.

W przypadku wyczerpania środków przydzielonych na ten cel mieszkańcy gminy będą  mogli się również starać o dofinansowanie wymiany starego pieca na nowy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu – kliknij tutaj

Ewa Hejwosz