Rada Gminy informuje, że w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne  posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

  • Spotkanie z przedstawicielem firmy Polnord.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 493
  • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia w Gminie Dopiewo 2018 r. „Rokiem Powstania Wielkopolskiego”. DRUK 494
  • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Sadowej i Gruszowej. DRUK 495
  • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, pomiędzy ulicami Komornicką i Piastowską, gmina Dopiewo. DRUK 496
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/350/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2017 rok. DRUK 497
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/349/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2017-2026. DRUK 498
  • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 499
  • Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo  na 2018 rok. DRUK 500

Projekty uchwał druki od nr 493 do 500 w Biuletynie Informacji Publicznej

Data wydarzenia: 
2017-12-11 15:00
Sesja rady gminy