Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłosiło konkurs na logo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i systemu identyfikacji wizualnej. Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 grudnia 2017 r. Nagroda główna 7000 zł + 5000 zł. Zachęcamy do udziału kreatywnych i uzdolnionych plastycznie mieszkańców Gminy Dopiewo.

Logotyp swoim wyglądem powinien komponować się z logotypem Kolei Wielkopolskich. Znaki umieszczane będą na infrastrukturze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (dworce i przystanki oraz tabor). Celem konkursu jest wyłonienie znaku graficznego użytecznego marketingowo i informacyjnąie, oddającego istotę Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - syntetycznie i czytelnie, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym.

Nagroda główna w konkursie to 7000 zł brutto. Ponadto komisja konkursowa przyzna dwa wyróżnienia w wysokości 1000 zł brutto. Autor wygranej pracy otrzyma również 5000 zł brutto za przygotowanie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej na podstawie projektu logotypu.
Zgłoszenia można przesyłać do 19 grudnia. Rozstrzygnięcie nastąpi 21 grudnia.

Szczegóły i  materiały, w tym regulamin konkursu: http://bit.ly/2hXygvk

UG

Data wydarzenia: 
2017-12-19 23:55