Rada Gminy informuję, że w dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  • Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  • Wypracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
  • Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 373/24 w Skórzewie.
  • Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Ks. Kozierowskiego.
  • Wniosek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie pomiędzy ul. Kościelną, Dopiewską, Sezamkową i Szkolną.
  • Wniosek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie pomiędzy ul. Kościelną Dopiewską, Sezamkową i Szkolną.
  • Wniosek w sprawie kupna części działki nr 144 przy ul. Ogrodowej w Skórzewie.
  • Wniosek w sprawie kupna działki nr 333/14 w rejonie ul. Leszczynowej w Skórzewie.

 

 

 

Data wydarzenia: 
2018-01-15 15:00
Komisja Oświaty