Rada Gminy informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne  posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 • Petycja w sprawie utwardzenia ul. Wysokiej w Dopiewie.
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2018. DRUK 501
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2018. DRUK 502
 • Projekt uchwały w sprawie w zmiany uchwały Nr IV/30/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie powołania Kapituły Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo. DRUK 503
 • Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Dopiewo ze Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. DRUK 504
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Leśne Zacisze w miejscowości Trzcielin. DRUK 505
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Antoniego Patek w miejscowości Skórzewo. DRUK 506
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Spadziowa w miejscowości Konarzewo DRUK 507
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Więckowskiej. DRUK 508
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Trzcielin, w rejonie ulic Środkowej i Płk. A. Kopy część B. DRUK 509
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, dla działki o nr ewid. 106/22. DRUK 510
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zborowo, w rejonie ulicy Wioślarskiej. DRUK 511
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzcielin, w rejonie drogi powiatowej 2402P i drogi ekspresowej S5, gmina Dopiewo DRUK 512
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dopiewo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. DRUK 513
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 514
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 515
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/488/17 z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. DRUK 516

 

Data wydarzenia: 
2018-01-22 15:00
Komisja Oświaty