W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, przeprowadzona zostanie rekrutacja do czwartej klasy sportowej Szkoły Podstawowej w Dopiewie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie.

Wszelkich informacji, dotyczących tworzenia klasy sportowej, można uzyskać bezpośrednio w klubach sportowych:

  • UKS PANTERY Dopiewo: tel. 600 811 293
  • KS Canarinhos Skórzewo: tel. 506 245 606
  • w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie pod numerem tel. 61 8148356, kom. 665 333 248 lub pod adresem spdop@poczta.onet.pl

Poniżej zamieszczamy harmonogram rekrutacji, który został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej – Zarządzenie Nr 331/18 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do klasy czwartej sportowej Gminy Dopiewo na rok szkolny 2018/19.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2018/2019

Aleksandra Kuźniak