Jak co roku, w końcu stycznia Urząd Gminy Dopiewo określa terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Dopiewo.

W bieżącym roku harmonogram ten został zawarty w Zarządzeniu Nr 332/18 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Dopiewo na rok szkolny 2018/19. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2018/2019

Informujemy, że w roku 2018 obowiązujące będą kryteria rekrutacji do przedszkoli określone zostały w Uchwale Nr XXXVI/457/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo.

Aleksandra Kuźniak

 

Przedszkole Skórzewo