Dopiewska policja podsumowała 2017 r. W nowym Komisariacie Policji w Dopiewie przy ul. Łąkowej odbyło się 2 lutego 2018 r. spotkanie, w którym wzięli udział Komendant Miejski Policji w Poznaniu -  insp. Maciej Nestoruk, Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała, Zastępca Wójta Gminy Dopiewo – Paweł Przepióra, Komendant KP - asp. szt. Sławomir Pawlaczyk oraz Jacek Olejniczak - Komendant Straży Gminnej w Dopiewie.

Komisariat Policji w Dopiewie funkcjonuje od października 2017 r., liczy 21 funkcjonariuszy i zapewnia całodobowo bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Dopiewo. Wcześniej Dopiewo posiadało Rewir Dzielnicowych. W IV kwartale 2017 r. policjanci z Dopiewa przeprowadzili około 400 interwencji. Statystyki dowodzą, że zmalała ilość kradzieży pojazdów i kradzieży z włamaniem do domu. Funkcjonariusze uczestniczą w programach prewencyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów. Prowadzą znakowanie rowerów (najbliższe terminy: 15 lutego – w godz. 15.00 - 18.00 i 24 lutego – w godz. 10.00 - 13.00). Policjanci trzykrotnie w 2017 r., uratowali osoby próbujące targnąć się na życie.

Wśród celów na 2018 należy wymienić utrzymanie malejącej ilości kradzieży i włamań poprzez działania prewencyjne i wzmożoną ilość służb prewencyjnych, a także zwiększenie ilości spotkań z mieszkańcami w celu poznania ich problemów i zapewnienie jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa.

Komendant KP Dopiewo
Sławomir Pawlaczyk