Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja projektu budowy ulic Kasztanowej i Młyńskiej w Dopiewie. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

PDF icon Dopiewo ul.Młyńska i ul. Kasztanowa

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana i zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl ostateczna wersja projektu (planu sytuacyjnego).

Kto może wziąć udział:

Mieszkańcy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie od 9.02.2018 r. do 23.02.2018 r.

na adres mailowy dominika.jurga@dopiewo.pl

w wersji papierowej w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c.

Kontakt:

Dominika Jurga

Urząd Gminy Dopiewo

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo

dominika.jurga@dopiewo.pl

 

Dopiewo