Powstańcy Wielkopolscy zostali patronem szkoły podstawowej w Więckowicach. Nadanie imienia odbyło się 9 lutego 2018 r. Wybór patrona nie jest przypadkowy. W tym roku obchodzić będziemy „okrągły” jubileusz wybuchu Powstania, a 2018 r. został ogłoszony „Rokiem Powstania Wielkopolskiego”.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w pobliskiej kaplicy dworu Brezów, zaangażowanych w insurekcję. Przekazanie sztandaru odbyło się w szkole. Przewodniczący Rady Gminy - Leszek Nowaczyk odczytał uchwałę o nadaniu imienia szkole. Dyrektor szkoły – Barbara Tomkowiak zapraszała fundatorów sztandaru do mocowania w jego drzewiec pamiątkowych tabliczek. Następnie sztandar, w podniosłej atmosferze, wędrował z rąk do rąk. Przedstawiciele rady rodziców wręczyli go Wójtowi Gminy Dopiewo – Adrianowi Napierale, od którego odebrała go  dyrektor szkoły i podała uczniom.  - Przyjmujemy sztandar szkoły, obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać obowiązki i godnie reprezentować szkołę- powiedziała uczennica Alicja Ślisińska.

Po ślubowaniu, po raz pierwszy odśpiewano hymn szkolny, autorstwa Marty i Marka Adamczyków. Część artystyczną, nawiązującą do Powstania Wielkopolskiego lat 1918 - 1919, przygotowali uczniowie. Po niej przemówienia okolicznościowe wygłosili gospodarze i goście, w tym m.in. ks. bp Damian Bryl, Jarosław Łuczak z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i Zdzisław Kościański z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i  Anna Kwaśnik - Sołtys Sołectwa Więckowice.

Na zakończenie uczestnicy mieli okazję zwiedzić  wystawę pamiątek powstańczych regionalisty z Dopiewa - Eligiusza Tomkowiaka.

Z Więckowic pochodziło 16 uczestników Powstania Wielkopolskiego, w tym właściciele majątku - Gustaw i Alfons Brezowie. Część walczyła w oddziale z Dopiewa, część trafiła do Buku. Zanim wybuchło Powstanie, już 12 listopada 1918 r., na trakcie bukowskim w Więckowicach Brezowie wystawili posterunki, celem pozyskania broni od rozbrajanych żołnierzy niemieckich. Potem posłużyła oddziałowi wojskowemu powiatu zachodnio poznańskiego, który 28 grudnia 1918 r., stworzył w  Dopiewie ppor. Andrzej Kopa.

Zbiórkę ochotników Andrzej Kopa, będący komendantem Powiatowej Straży Ludowej, przeprowadził dzień po wybuchu powstania. Zakwalifikował 800 spośród 1200 ochotników. Wśród chlubnych kart powstańców tego oddziału, w którego szeregach znaleźli się ochotnicy z Więckowic, można wymienić m.in. udział w walkach o Wolsztyn i zdobycie lotniska na Ławicy, razem z oddziałami z Poznania, którymi dowodził Andrzej Kopa.

Społeczność szkoły w Więckowicach wyłoniła patrona w czerwcu ubiegłego roku spośród trzech propozycji. Pod uwagę brany był Jan Paweł II i Maria Curie Skłodowska. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1990 r., ale jej historia sięga 1900 r.

Adam Mendrala,

fot. Beata Spychała

więcej zdjęć: na naszym profilu na facebook’u: „Gmina Dopiewo - strona oficjalna” - kliknij tutaj