W roku 2017 Gmina Dopiewo podpisała ze Studiem Projektu Budowlanego „Filar” umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie.

Przedmiotem projektu jest budynek zawierający salę gimnastyczną o wymiarach 18x32m, zaplecze socjalno-szatniowe, 3 sale dydaktyczne, świetlicę oraz kotłownię obsługującą istniejący i nowoprojektowany budynek.

Dwukondygnacyjny budynek zostanie połączony z istniejącymi budynkami dwoma łącznikami.

Wybudowana zostanie droga pożarowa, miejsca parkingowe, plac zabaw oraz oświetlone dojścia piesze.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w trzecim kwartale bieżącego roku a zakończenie w pierwszej połowie 2019 roku, tak aby nowe mury przywitały dzieci wraz z pierwszym dzwonkiem roku szkolnego 2019/2020.

Aleksandra Rutyna