Wójt Gminy Dopiewo oraz Sołtysi zapraszają mieszkańców gminy Dopiewo na Zebrania Wiejskie.

Zebrania wiejskie, tradycyjnie organizowane w pierwszym kwartale roku, będą miały charakter sprawozdawczy.

Wśród tematów pojawi się podsumowanie działalności Sołtysa i Rad Sołeckich w roku 2017 oraz przedstawiona zostanie realizacja zadań w obecnym roku budżetowym 2018.

Większość zebrań odbędzie się o godz. 18:00.  W Trzcielinie o 17.00.  W Więckowicach o 19.00.

Harmonogram zebrań wiejskich przedstawia się następująco:

Sołectwo Dąbrowa – 07.03.2018 r. - godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa.
Sołectwo Dopiewiec – 08.03.2018 r. - godz. 18.00 - GOK.
Sołectwo Gołuski – 12.03.2018 r. - godz. 18.00 - Świetlica.
Sołectwo Palędzie – 14.03.2018 r. - godz. 18.00 - Świetlica.
Sołectwo Dąbrówka – 15.03.2018 r. - godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa ul. Malinowa, w Dąbrówce.
Sołectwo Konarzewo – 16.03.2018 r. - godz. 18.00 - CRK.
Sołectwo Trzcielin – 19.03.2018 r. - godz. 17.00 - Świetlica.
Sołectwo Więckowice – 19.03.2018 r. - godz. 19.00 - Świetlica szkolna.
Sołectwo Dopiewo – 20.03.2018 r. - godz. 18.00 - Strażnica.
Sołectwo Skórzewo – 21.03.2018 r. - godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa nr 1.
Sołectwo Zakrzewo – 22.03.2018 r. - godz. 18.00 - Dom Strażaka.

 

Zebranie sołeckie