Ulica Nad Potokiem w Skórzewie z nową organizacją ruchu

Urząd Gminy Dopiewo planuje realizację zadania Skórzewo - budowa ciągu pieszo-rowerowego Nad Potokiem.

PDF icon Organizacja ruchu.pdf

PDF icon Plan sytuacyjny.pdf

Ulica Nad Potokiem na odcinku od ulicy Kwiatowej do ulicy Rumiankowej została zaprojektowana jako reprezentacyjny ciąg pieszo-rowerowy z elementami małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, zestawy piknikowe – stół i ławki), przeznaczony dla rekreacji mieszkańców. W związku z powyższym i uwzględniając wytyczne Starostwa Powiatowego w Poznaniu po realizacji inwestycji wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, zgodnie z którą planuje się zamknięcie dojazdu do posesji o adresach meldunkowych ul. Poznańska 1 (od I do M) od strony ulicy Kwiatowej w Skórzewie dla ruchu samochodowego (szczegółowe informacje pod nr tel. 618 906 425).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 618 906 425 - Dominika Jurga.