Przypominamy, że 15 marca 2018 roku upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Należności prosimy wpłacać na nadane Państwu indywidualne rachunki bankowe lub:

  • na rachunek gminy Nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001 (Poznański Bank Spółdzielczy - Oddział w Dopiewie),
  • w Urzędzie Gminy za pomocą karty płatniczej,
  • wpłata u inkasentów.
Budżet 2016