Wójt Gminy Dopiewo informuje, że w związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowych na budowę ulic w miejscowościach: Dąbrowa, Dopiewo, Palędzie i w Skórzewie, istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania z udostępnieniem kanału technologicznego.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c. 62-070 Dopiewo w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji.

PDF icon SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA

Herb Gmina Dopiewo