„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na to wpływ” – to temat debaty, która odbyła się 6 marca 2018r.

Po raz pierwszy tego typu debata odbyła się w Dopiewie. Zorganizował ją nowy Komisariat Policji przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Wśród tematów omawianych przez asp. sztab. Sławomira Pawlaczyka Komendanta Komisariatu Policji w Dopiewie znalazły się informacje dotyczące funkcjonowania i korzyści z wprowadzenia „Mapy Krajowego Zagrożenia” - tutaj oraz użytkowania aplikacji „Moja Komenda”- tutaj.

60-80% zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń to zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach akcji „Bezpieczna Gmina-Bezpieczny Mieszkaniec” prowadzone są comiesięczne spotkania dzielnicowych z mieszkańcami – informował Z-ca Komendanta MP w Poznaniu mł. Insp. Adam Kachel.

Przedstawione zostały sylwetki 6 dzielnicowych Gminy Dopiewo – tutaj. Na jednego dzielnicowego przypada około 2,5 tys. mieszkańców. Funkcjonariusze zajmują się edukacją w przedszkolach, szkołach oraz wśród seniorów. Uczą najmłodszych właściwego zachowania oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia.   

Na terenie Gminy Dopiewo, gdzie z roku na rok przybywa nowych mieszkańców a drogi stają się coraz bardziej zatłoczone, głównym problemem jest przekraczanie dozwolonych prędkości oraz niewłaściwe parkowanie. Dlatego dużą rolę do spełnienia mają dzielnicowi, Straż Gminna oraz partole drogówki z Komendy Miejskiej z Poznania – mówi Z-ca Naczelnika Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu kom. Norbert Woźniak.

Praca dzielnicowych została zauważona i doceniona zarówno przez sołtysów poszczególnych wsi jak i dyrektorów szkół, którzy mają na co dzień do czynienia z nierzadko trudną młodzieżą.

W najbardziej niebezpiecznych miejscach tj. na całym odcinku ul. Więckowskiej dokonywany jest cykliczny pomiar prędkości oraz trzeźwości kierowców. Obszar Dąbrówka/Skórzewo jest miejscem, w którym problemem są nieprawidłowo zaparkowane samochody – wyjaśnia kom. Norbert Woźniak.

Na chwilę obecną Komisariat w Dopiewie liczy 21 pracowników. Sześciu funkcjonariuszy to dzielnicowi. Dwie osoby zajmują się profilaktyką i prowadzeniem wykroczeń, osiem osób prowadzi patrole, pięciu policjantów pracuje w dziale kryminalnym.

Od czasu uruchomienia nowego komisariatu w Dopiewie Policja odnotowała spadek kradzieży samochodów, ilości włamań do domów oraz drobnych incydentów z udziałem młodzieży szkolnej – podkreślał asp. sztab. Sławomir Pawlaczyk.

O bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej wypowiadał się Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu nadkom. Tomasz Garstecki.

Przybyli na debatę goście: Sołtysi, Radni oraz Dyrektorzy szkół zgłaszali swoje wnioski i problemy. Poruszone zostały kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach, w ruchu rowerowym, w miejscach publicznych: przy sklepach, w szkołach. Omówiono specyfikę patroli pieszych i samochodowych. Zwrócono uwagę na ograniczone działanie (brak aktualizacji ulic w celu rejestracji) aplikacji „Moja Komenda”.

Na zakończenie debaty Policjanci podziękowali Wójtowi Gminy Dopiewo Adrianowi Napierale za dofinansowanie w 2017 r. do budowy Komisariatu oraz dofinansowanie do zakupu nowych radiowozów.

Oprac. B. S.
Fot. Beata Spychała