Mieszkańcy Gminy Dopiewo mogli w tym roku po raz pierwszy składać wnioski o dopłaty do wymiany starych pieców węglowych. Gmina przeznaczyła na ten cel 250 tys. zł w tegorocznym budżecie. Wnioskodawca mógł się ubiegać o dotację do 5 tysięcy złotych.

Rutynowe kontrole od początku sezonu grzewczego prowadziła w tym roku Straż Gminna w Dopiewie. Dopiewo uruchomiło Gminny Telefon Antysmogowy. Mieszkańcy dzwoniąc pod numer 722 323 362 zgłaszają miejsca, budzące ich niepokój, które dodatkowym kontrolom poddają strażnicy. Mandatami do 500 zł za palenie w piecach materiałów niedozwolonych ukarali dotychczas kilka osób

Dopiewo od lat dba o ochronę środowiska. Poprawie stanu powietrza służą nasadzenia drzew i krzewów. Ponadto realizuje wielomilionowe inwestycje, mające na celu zwiększenie atrakcyjności podróżowania koleją. Przy dworcach w Palędziu i Dopiewie powstaną w tym roku zintegrowane węzły przesiadkowe – z parkingami typu „park & ride”, wiatami dla rowerów, drogami dojazdowymi. Dostosowała też komunikację międzygminną do rozkładów kolejowych. Działania te mają przekonywać mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń i częstszego korzystania z komunikacji zbiorowej, zamiast samochodów osobowych. To mniej korków drogowych i czystsze środowisko

Gmina podejmuje także działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu zmianę świadomości mieszkańców. Prowadzi akcje propagujące ekologię z wykorzystaniem gminnych maskotek  żurawia DOP i wilgi EWO. Strażnicy gminni tłumaczą dzieciom i młodzieży znaczenie ochrony środowiska, segregacji śmieci, dbałości o czyste powietrze. Na gminnym portalu dopiewo.pl i w gminnym miesięczniku „Czas Dopiewa” publikowane są artykuły, które mają poszerzyć wiedzę na temat szkodliwości smogu i zmienić zachowania mieszkańców.

 

dymiący komin