W minioną sobotę tj. 10 marca o godzinie 18.00 odbyło się ostatnie walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostek OSP z terenu Gminy Dopiewo w 2017 roku. Tym razem gospodarzem była OSP w Zakrzewie. Na zebranie przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Dopiewo – dh Adrian Napierała, Przedstawiciel JRG nr 4 w Poznaniu – mł.  kpt. Robert Skubel,  Komendant Gminny OSP – dh Tadeusz Łuczyk oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Dopiewie – dh Paweł Jurga.

W zebraniu uczestniczył również Sołtys Zakrzewa – dh Marian Czekalski a także druhny i druhowie na co dzień biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz członkowie i członkinie  honorowi i wspierający.

Zebrania rozpoczął i przywitał zaproszonych gości Prezes OSP Zakrzewo – dh Edward Dorna który zaproponował na przewodniczącego zebrania dh Wojciecha Dornę – Naczelnika OSP Zakrzewo. Przed odczytaniem wszystkich sprawozdań wzorem lat ubiegłych złożono wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczono kwiaty z okazji „Dnia Kobiet”. 

W dalszej części zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe jednostki za 2017 rok. Wymieniono osiągnięcia i przedsięwzięcia które zostały zrealizowane w 2017 roku. Przedstawiono także plany na rok bieżący m.in. ocieplenie strażnicy oraz pozyskanie średniego samochodu bojowych dla, zakupy ze środków gminnych, sołeckich i własnych sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania jednostki.

Naczelnik podziękowali za zaangażowanie i mobilność strażakom uczestniczącym w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz za wszelkie wsparcie finansowe i pomoc przy różnego rodzaju inwestycjach ze strony Urzędu Gminy w Dopiewie oraz innych darczyńców za wspieranie finansowe i rzeczowe na rzecz OSP Zakrzewo.

Po odczytaniu wszystkich sprawozdań jednogłośnie udzielono Zarządowi OSP Zakrzewo absolutorium na kolejny rok działania. Obecni na zebraniu goście wyrazili zadowolenie z dobrej współpracy z jednostką OSP Zakrzewo i podziękowali za dotychczasową efektywną pracę.

Na tym zakończono coroczne walne zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dopiewo. Warto podkreślić że strażacy z Gminy Dopiewo wyjeżdżali 373 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych na co składają: gaszenie pożarów, wypadki drogowe oraz likwidacja miejscowych zagrożeń.

Dodatkowo strażacy byli zaangażowani w  zabezpieczenie festynów, imprez kulturalno-rozrywkowych, imprez sportowych, procesji kościelnych, brali udział w ćwiczeniach i szkoleniach, przeprowadzali pokazy dla ludności oraz pogadanki w szkołach i przedszkolach.

Gmina Dopiewo posiada trzy jednostki OSP, zakończyły się walne zebrania sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostek OSP z terenu Gminy Dopiewo w 2017 roku. Zebrania OSP w Palędziu oraz OSP w Dopiewie, odbyły się 2 i 3 lutego br. - więcej tutaj.

Prezes OSP Dopiewo Paweł Jurga