Zapraszamy na uroczystość 100-lecia urodzin Ojca Mariana Żelazka, urodzonego w Palędziu misjonarza, który za pomoc trędowatym, pracę misyjną i oświatową, był nominowany do Nagrody Nobla w 2002 r.

Spotkanie jubileuszowe odbędzie się w niedzielę 22 kwietnia 2018 r., oczywiście w Palędziu.

Rozpocznie je o godz. 13:00 odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy ul. Nowej. Następnie uczestnicy przemieszczą się w kierunku skweru przy skrzyżowaniu głównych ulic Palędzia, gdzie o godz. 13:30 złożą kwiaty pod głazem poświęconym znanemu werbiście.

O godz. 14:00, na terenie Świetlicy Wiejskiej przy Domu Strażaka, odprawiona zostanie msza św. , którą uświetni muzycznie Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo. Po mszy, w świetlicy, uczestnicy będą wspominać nestora polskich misjonarzy.

O godz. 15.15 odbędzie się spotkanie okolicznościowe w tejże świetlicy w Palędziu, w programie wykłady tematyczne.

Organizatorami wydarzenia są: Towarzystwo Przyjaciół Ojca M. Żelazka, ks. dziekan Karol Górawski – proboszcz Parafii w Dąbrówce i Samorząd Gminy Dopiewo.

AM

Chcesz wiedzieć więcej o Ojcu Marianie Żelazku - zobacz tutaj