Spotkaniem z Zastępcą Wójta – Pawłem Przepiórą  w Urzędzie Gminy Dopiewo 25-osobowa grupa szkolna z College Prive Jeanne d’Arc w Saint Brice en Cogles zakończyła 28 marca 2018 r. tygodniowy pobyt w Polsce.

Razem z rówieśnikami z naszej Gminy – ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skórzewie (15-16 lat), młodzi Francuzi zwiedzili m.in. Kraków, obóz koncentracyjny Auschwitz i Poznań. Zacieśnieniu więzi sprzyjały wspólne zabawy i zakwaterowanie u polskich rodzin na terenie Gminy Dopiewo.

Współpraca między szkołami trwa 15 lat. Wymiany odbywają się rokrocznie. Nawiązało ją Gimnazjum im. I. J Paderewskiego, które po reformie oświatowej w ubiegłym roku stało się Szkołą Podstawową nr 2. Przez kilka lat od nawiązania współpracy grupy polskie i francuskie odwiedzały się naprzemiennie w latach następujących po sobie. Ostatnio ma miejsce ich intensyfikacja – rewizyty mają miejsce jeszcze tego samego roku.

Szkoła francuska z Saint Brice en Cogles znajduje się w bretońskiej Gminie Mean Roach, która z kolei powstała w wyniku reformy samorządowej we Francji, wchłaniając Gminę Saint Brice en Cogles, z którą 10 lat temu Gmina Dopiewo zawierała partnerstwo.  

AM, fot. A. Mendrala

W dniach od 21.03 do 28.03 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie gościła w ramach wymiany międzyszkolnej uczniów z Francji. Gimnazjaliści ze szkoły Jeanne d’Arc z miejscowości St Brice en Cogles spędzili w Polsce tydzień pełen wrażeń.

Dwudniowa wizyta w Krakowie połączona z przejmującym zwiedzaniem obozu w Auschwitz i wycieczka po Poznaniu to już stałe punkty wspólnej wymiany trwającej prawie 15 lat.

Oprócz poznawania wspaniałych miejsc ważniejsze jednak są relacje międzyludzkie i przyjaźnie, jakie zawiązują się między młodzieżą, która za każdym razem żegna się ze sobą, ze łzami w oczach. Warto podkreślić, iż w tym roku szkolnym, uczniowie zarówno wyjeżdżali jak i gościli u siebie swoich korespondentów. 

W dniu wylotu grupa z Francji odwiedziła Urząd Gminy Dopiewo.

Tomasz Lewandowski