Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja projektu budowy ulicy Batorowskiej, Leśnej i Dojazd (połączenie ul. Leśnej z DW 307) w Dąbrowie.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

PDF icon Plan sytuacyjny ul. Batorowska
PDF icon Plan sytuacyjny ul. Batorowska
PDF icon Plan sytuacyjny ul. Leśna
PDF icon Plan sytuacyjny ul. Leśna
PDF icon Plan sytuacyjny ul. Dojazd (odcinek od ul. Leśnej do DW 307)
PDF icon Plan orientacyjny

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana i zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl ostateczna wersja projektu (planu sytuacyjnego).

Kto może wziąć udział:

Mieszkańcy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do 30.04.2018 r.

na adres mailowy miroslaw.stempniak@dopiewo.pl

w wersji papierowej w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c.

Kontakt:

Mirosław Stempniak

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 

 

Data wydarzenia: 
2018-04-30 15:30