Debata społeczna „Budowa linii wysokiego napięcia – jak zmieni Gminę Dopiewo?” przyciągnęła 11 kwietnia 2018 r. do „Domu Strażaka” w Dopiewie 50 osób: samorządowców, przedstawicieli stowarzyszeń, mediów i mieszkańców. Jej przedmiotem była planowana budowa nowej linii 400 kV Baczyna – Plewiska. Inwestycja ta została umieszczona w tzw. specustawie, dotyczącej linii przesyłowych. Gmina Dopiewo ma ograniczone możliwości przy wyborze korytarza nowej linii. Jej przebieg wytycza inwestor i wykonawca, wcześniej organizując konsultacje.

Debata w Dopiewie odbyła się w ramach akcji społecznej: „Spotkajmy się w Powiatowej 17.” Wcześniej podobne debaty, poświęcone jednak innym tematom ważnym społecznie odbyły się w: Luboniu („Nie udajemy, że problemu smogu nie ma”), Komornikach („Urzędnicy obiecują tunel do Plewisk”) i Rokietnicy („Deweloperzy budują osiedla ale nie drogi do nich”). Organizatorzy przewidują cykl 17 debat, czyli tylu, ile Gmin liczy Powiat Poznański.

Organizatorami debaty byli: Fundacja „Barak Kultury” i poznańska redakcja „Gazety Wyborczej”, a współfinansował ją Powiat Poznański. Celem  debat jest diagnoza wyzwań i wypracowanie rozwiązań problemów istotnych dla ich mieszkańców.

Podczas debaty dopiewskiej największym zaskoczeniem była nieobecność przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA - inwestora linii Baczyna – Plewiska, mimo wystosowania przez organizatorów zaproszenia do udziału w debacie. Wykonawcy linii, której dotyczyła debata, być na  spotkaniu nie mogło, ponieważ nie został on jeszcze wyłoniony spośród oferentów. Pojawił się za to przedstawiciel wykonawcy innej linii Piła Krzewina - Plewiska, która również ma być  poprowadzona w najbliższych latach przez  teren sołectwa Dąbrowa w Gminie Dopiewo,  budzącej spore emocje od 2015 r.

Temat linii energetycznych wysokich napięć w Gminie Dopiewo, z perspektywy samorządu przybliżył Remigiusz Hemmerling, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy. Przedstawił on aktualną mapę ich przebiegu przez Gminę Dopiewo. Podał też informację o inwestycjach, których realizację - w oparciu o specustawę - przewiduje PSE. Poinformował ponadto o wariantach przebiegu, które rozważał inwestor, czyli PSE oraz o dotychczasowej wymianie korespondencji Gminy Dopiewo z inwestorem.

Obecnie Gmina Dopiewo nie posiada wiedzy o tym, jakim ostatecznie korytarzem poprowadzona zostanie nowa linia Baczyna – Plewiska i w jakim stopniu będzie ona uciążliwa dla jej mieszkańców. Znany jest jedynie termin realizacji tej inwestycji – to koniec 2021. Wiadomo również to, że wybór korytarza mają i tym razem poprzedzić konsultacje społeczne.

W przypadku inwestycji budowa nowej linii 400 kV Baczyna – Plewiska złożonych zostało do PSE 6 ofert. Aktualnie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych weryfikuje postępowanie przetargowe. Można się spodziewać, że w przeciągu kilku tygodni nastąpi podpisanie przez PSE umowy z wyłonionym wykonawcą.

Debatę w Dopiewie prowadził Tomasz Cylka, dziennikarz poznańskiej redakcji „Gazety Wyborczej”. Wzięli w niej udział m.in.   Adrian Napierała – Wójt Gminy Dopiewo, Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo – Leszek Nowaczyk, a także część radnych i sołtysów z terenu naszej Gminy, Tomasz Łubiński – Wicestarosta Powiatu Poznańskiego i Anna Jaworska ze Starostwa Powiatowego, Przedstawiciele Stowarzyszeń z Dąbrowy, których celem jest ochrona interesów mieszkańców – Mariusz Ostrowski (radny Gminy Dopiewo) i Gołusek – Michał Pankiewicz, Przemysław Prasnowski przedstawiciel Fundacji „Barak Kultury”.

Kilkakrotnie odwoływano się do doświadczeń związanych z bliźniaczą inwestycją. Zwracano uwagę na wpływ na środowisko, zdrowie, krajobraz, wartość nieruchomości, a także na nierówną siłę racji obu stron w sporze. Uczestnicy wskazywali na niewielki dostęp do wiedzy na temat planów.

Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański: - Uzgadniamy korytarz linii, jeśli przebiega przez nasz majątek. Specustawa nie bierze pod uwagę żadnych materiałów planistycznych. Dwie Gminy z terenu Powiatu - Dopiewo i Tarnowo Podgórne - opowiedziały się za wariantem pierwszym, jedna Gmina za wariantem siódmym. Dlatego poproszono Powiat o opinie. Niewiele z Wójtem wiemy o przebiegu tej linii. Bo nikt na ten temat z nami nie rozmawiał. Zainteresowane są 4 gminy Powiatu. Jeśli one opowiedzą się jednomyślnie, to odetchniemy z ulgą. Inaczej powstaną konflikty. Powiat Poznański jest najbardziej prężnie rozwijającym się regionem w Polsce. Mamy 600 tyś. mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że tak duża ilość ludzi musi mieć prąd.

Tomasz Cylka, prowadzący debatę: - Czy się domyślacie którędy może przebiegać linia Plewiska – Baczyna?

Wójt: - Trudno wróżyć z fusów. Fakt pierwszy jest taki, że został ogłoszony przetarg, zostanie wyłoniony wykonawca, który będzie musiał zrealizować zadanie. Drugi fakt jest taki, że linia ta będzie przebiegać przez Gminę Dopiewo. Musimy wypracować, tak jak w przypadku linii Plewiska- Piła Krzewina 400 kV, daleko idący kompromis. Konieczne jest to, żeby inwestycja ta była jak najmniej uciążliwa dla naszych mieszkańców. Czekamy aż zostanie ujawniona przez PSE druga cześć specyfikacji. Nie ma ustawowych terminów dotyczących informacji o przebiegu linii. Na chwilę obecną - oferenci są znani, nikt nie został wybrany. Przy tego rodzaju inwestycjach uzgodnienia celu publicznego wydaje Wojewoda. Wykonawca decyduje o przebiegu linii. Głównym kryterium wyboru jest cena i termin realizacji.

Jacek Myciński, rzecznik prasowy drugiej inwestycji energetycznej, która ma przeciąć Gminę Dopiewo - o nazwie: „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina – Plewiska”, powiedział: – Społeczeństwo ma moc sprawczą, a władza powinna uspokajać dialog. Wszystkie gminy i powiat mają wpływ i powinny z tego korzystać.

Więcej - w kwietniowym „Czasie Dopiewa”.

AM, RH, BS, fot. Beata Spychała