Przypominamy o akcji znakowania grobów Powstańców Wielkopolskich pamiątkowymi tabliczkami. Chodzi o Powstańców, którzy spoczywają na cmentarzach znajdujących się na terenie Gminy Dopiewo – w: Dopiewie, Konarzewie, Skórzewie i Zakrzewie. Wszystkich, którzy opiekują się takimi grobami prosimy o jak najszybszy kontakt z Urzędem Gminy Dopiewo – z Beatą Spychałą, tel. 502 688 282, mail: beata.spychala@dopiewo.pl Koszty oznakowania poniesie Gmina Dopiewo. Akcja trwa od 25 stycznia 2018 r. Rozpoczęło ją podpisanie porozumienia przez Gminy Buk, Dopiewo i Stęszew. Na jego mocy sąsiadujące ze sobą Gminy postanowiły upamiętnić Powstańców Wielkopolskich w „Roku Powstania Wielkopolskiego”, znakując tabliczkami groby takimi samymi tabliczkami. Wzór tabliczki odpowiada temu, który kilka lat temu wprowadziło miasto Poznań, wraz z Muzeum Powstania Wielkopolskiego. które od kilku lat były wcześniej stosowane.

Formularz zgody dostępny jest na stronie dopiewo.pl. Realizację ułatwi dołączenie fotografii z zaznaczeniem miejsca, w którym miałaby zostać zamontowana na trwałe tabliczka. Przypominamy, że zgłaszający powinien mieć prawo do dysponowania grobem. Jeśli takiego prawa Państwo nie macie, przekażcie informację o akcji znakowania, którą prowadzimy, osobom, które taką zgodę mogą wyrazić.

Warto upamiętnić Bohaterów lat 1918 – 1919. W tym roku mija 100 lat od wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, które zadecydowało o polskości naszych ziem.

AM, fot. Beata Spychała

wcześniejsza informacja, formularz zgody, wzór tabliczki i odezwa: kliknij tutaj