Zapraszamy mieszkańców Sołectw na Zebrania Wiejskie „Decyduj o sprzedaży alkoholu na terenie gminy Dopiewo”.

Cykl spotkań zorganizowany został w związku z koniecznością zasięgnięcia opinii Sołectw przez Radę Gminy Dopiewo przed podjęciem uchwał w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu i w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu na terenie Gminy Dopiewo

Harmonogram Zebrań Wiejskich „Decyduj o sprzedaży alkoholu…”  

 • Sołectwo Dąbrowa – 22.05.2018 r. - godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa.
 • Sołectwo Gołuski – 22.05.2018 r. - godz. 19.00 - Świetlica.
 • Sołectwo Konarzewo – 23.05.2018 r. - godz. 17.00 - Świetlica przy Kościele w Konarzewie .
 • Sołectwo Palędzie – 24.05.2018 r. - godz. 17.00 - Świetlica.
 • Sołectwo Dąbrówka – 24.05.2018 r. - godz. 19.00 - Szkoła Podstawowa ul. Malinowa, w Dąbrówce.
 • Sołectwo Dopiewo – 28.05.2018 r. - godz. 19.00 - Strażnica.
 • Sołectwo Więckowice – 04.06.2018 r. - godz. 17.00 - Świetlica szkolna.
 • Sołectwo Zakrzewo – 04.06.2018 r. - godz. 19.00 - Dom Strażaka.
 • Sołectwo Trzcielin – 05.06.2018 r. - godz. 19.00 - Świetlica.
 • Sołectwo Skórzewo – 06.06.2018 r. - godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa nr 1.
 • Sołectwo Dopiewiec – 07.06.2018 r. - godz. 17.00 - GOK.

Projekty uchwał:

PDF icon w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_liczby_zezwolen_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych.pdf
PDF icon w_sprawie_zasad_usytuowania_na_terenie_gminy_dopiewo_miejsc_sprzedazy_i_podawania.pdf

Herb Gmina Dopiewo