Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło” zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje, przedstawicieli jednostek samorządu finansów publicznych i przedstawicieli gmin: Buk, Dopiewo i Stęszew na bezpłatne szkolenie z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: PROJEKTY GRANTOWE

Spotkanie odbędę się 17 maja 2018 r. w czwartek.
Miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna tzw. „STRAŻNICA” w Buku, ul. Grodziska 13.
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 14.00.

Więcej informacji: 61 888 44 56 lub 735 043 432, www.lgdzrodlo.pl