Rada Gminy informuje, że w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 1. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Antoniego Pataka w miejscowości Skórzewo. DRUK 578
 2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Ofiar Pomordowanych w Lesie Zakrzewsko-Palędzkim” dla ronda położonego w miejscowości Zakrzewo.
 3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Brylantowa w miejscowości Dopiewo. DRUK 580
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kwiatu Paproci w miejscowości Dopiewiec. DRUK 581
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Anielska w miejscowości Konarzewo. DRUK 582
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie w rejonie ulicy Wrzosowej, gmina Dopiewo. DRUK 583
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, w rejonie ulicy Wierzbowej i Wichrowej, gmina Dopiewo. DRUK 584
 8. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Strażackiej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 585
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej, gmina Dopiewo. DRUK 586
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, w rejonie ul. Szkolnej, Nasturcjowej i drogi powiatowej Dopiewiec-Konarzewo, gmina Dopiewo. DRUK 587
 11. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w wieku do 4 lat do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. DRUK 588
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 589
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 590

 

 

 

Data wydarzenia: 
2018-05-21 15:00
Prezentacja projektu budżetu 2016