Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję i zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XLI sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów
 6. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Antoniego Patka w miejscowości Skórzewo. DRUK 578
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Ofiar Pomordowanych w Lesie Zakrzewsko-Palędzkim” dla ronda położonego w miejscowości Zakrzewo.DRUK 579
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Brylantowa w miejscowości Dopiewo. DRUK 580
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kwiatu Paproci w miejscowości Dopiewiec. DRUK 581
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Anielska w miejscowości Konarzewo. DRUK 582
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ulicy Wrzosowej, gmina Dopiewo. DRUK 583
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, w rejonie ulicy Wierzbowej i Wichrowej, gmina Dopiewo. DRUK 584
 15. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Strażackiej poprzez  wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. DRUK 585
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej, gmina Dopiewo. DRUK 586
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, w rejonie ul. Szkolnej, Nasturcjowej i drogi powiatowej Dopiewiec-Konarzewo, gmina Dopiewo. DRUK 587
 18. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w wieku do 4 lat do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. DRUK 588
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2018 rok. DRUK 589
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. DRUK 590
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2018-05-28 15:00
Sesja budżetowa