Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja projektu budowy ulicy Malinowej, Wrzosowej, Jagodowej, Oliwkowej, Jeżynowej, Modrzewiowej i Borówkowej w Palędziu.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

PDF icon Plan Sytuacyjny 01

PDF icon Plan Sytuacyjny 02

PDF icon Plan Sytuacyjny 03

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana i zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl ostateczna wersja projektu (planu sytuacyjnego).

Kto może wziąć udział:

Mieszkańcy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do 30.05.2018 r.

na adres mailowy miroslaw.stempniak@dopiewo.pl

w wersji papierowej w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c.

Kontakt:

Mirosław Stempniak
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wydarzenia: 
2018-05-30 15:30