Przypominamy, że  w dniu dzisiejszym tj. 15 maja 2018 roku upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Należności prosimy wpłacać na nadane Państwu indywidualne rachunki bankowe lub na rachunek Gminy:
Nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001 (Poznański Bank Spółdzielczy - Oddział w Dopiewie) lub w Urzędzie Gminy  w Dopiewie za pomocą karty płatniczej.

Budżet 2016