Urząd Gminy Dopiewo przeprowadza konsultacje społeczne, których celem jest prezentacja projektu budowy ul. Pogodnej w Skórzewie. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana i zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl ostateczna wersja projektu (planu sytuacyjnego).

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do 18.06.2018 r. na adres mailowy hubert.kinal@dopiewo.pl w wersji papierowej w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c.

Kontakt:

Hubert Kinal, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

PDF icon Plan_sytuacjny.pdf

Data wydarzenia: 
2018-06-18 15:25