Rada Gminy informuję, że w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Problematyka wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.
  3. Koncepcja utworzenia systemu grantów na realizację ciekawych zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dopiewo.
Data wydarzenia: 
2018-06-13 14:00
Komisja Wspólna 17.11.2015 r.