Uwagi do projektu budowy ul. Polnej w Skórzewie.

Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja projektu budowy ul. Polnej w Skórzewie.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana i zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl ostateczna wersja projektu (planu sytuacyjnego).

Kto może wziąć udział:

Wszyscy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie do 22.06.2018 r.

na adres mailowy aleksandra.rutyna@dopiewo.pl

w wersji papierowej w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c.

PDF icon Plan sytuacyjny

Data wydarzenia: 
2018-06-22 15:25