Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja projektu budowy ulicy Leśnej w Zakrzewie (od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej). Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

PDF icon Zakrzewo Leśna

Uwagi i sugestie Urząd Gminy Dopiewo przekaże do projektanta, po ich przeanalizowaniu zostanie opracowana i zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl wersja projektu uwzględniająca możliwe do zrealizowania zmiany.

Kto może wziąć udział:

Mieszkańcy zainteresowani projektowaną inwestycją.

Jak można wziąć udział:

Składanie uwag i sugestii w terminie od 8.06.2018 r. do 22.06.2018 r.

  • na adres mailowy dominika.jurga@dopiewo.pl
  • w wersji papierowej w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c.

Kontakt:

Dominika Jurga
Urząd Gminy Dopiewo
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo

dominika.jurga@dopiewo.pl