Przedmiotem konsultacji społecznych była prezentacja projektu budowy ulic Leśnej i Dojazd (połączenie ul. Leśnej z DW 307) w Dąbrowie.

Uwagi i sugestie złożone przez Państwa, Urząd Gminy Dopiewo przekazał projektantowi, po ich przeanalizowaniu została opracowana ostateczna wersja projektu (planu sytuacyjnego).

PDF icon Plan sytuacyjny - Dojazd

PDF icon Plan sytuacyjny - Leśna

PDF icon Plan sytuacyjny - Leśna

Ponizej odpowiedzi na Państwa pytania:

  • Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana przed budową ulic.
  • Kanalizacja deszczowa oraz oświatlenie uliczne bedą wykonane wraz z budową ulic.
  • Istnieje mozliwosc zaprojektowania nasadzeń zieleni tylko w wybranychpunktach, w miejscach poszerzenia pasa drogowego, również w obrębiedrogi dojazdowej do działek; 357/16, 357/26, 357/61
  • Istnieje możliwosc zastosowania cichej nawierzchni SMA 8 (nawierzchnia bitumiczna).