Sezon rowerowy już w pełni. Dla wielu osób jazda na rowerze jest sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu, dla innych środek transportu do pracy, lub szkoły. Dobry, sprawny rower i znajomość przepisów ruchu drogowego są gwarancją naszego bezpieczeństwa.

Wypadki z udziałem rowerzystów stanowią coraz większy odsetek zdarzeń drogowych, dlatego pamiętajmy o tym, że nieznajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa może skończyć się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, albo nawet śmiercią. Szczególną uwagę należy poświęcić edukacji dzieci.

Karta rowerowa to pierwszy krok w świat zasad obowiązujących na drogach, a zarazem pierwszy ważny dokument uprawniający do poruszania się po drodze. Dzięki organizowanym przez szkoły kursom, dzieci mają możliwość poznania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, obsługi roweru, czy też udzielania pierwszej pomocy. Dziecko, które ukończyło 10 lat i posiada kartę rowerową, może samodzielnie prowadzić rower po drogach publicznych. Karta Rowerowa obowiązuje do 18 roku życia.

Dzieci do lat 7 możemy przewozić na 2 sposoby: w specjalnym foteliku, lub w specjalnej przyczepce ciągniętej za rowerem (art. 33 i 63 Prawa o Ruchu Drogowym). Jeśli nasze dziecko potrafi samodzielnie poruszać się na rowerze, ale nie skończyło 10 lat, może kierować rowerem tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zgodnie z art. 2 Kodeksu Prawo o Ruchu Drogowym, dziecko do lat 10, kierujące rowerem, jest pieszym. Wynika z tego, że nie może ono poruszać się po jezdni, lecz tylko po chodniku.

Co do zasady: rowerzystom nie wolno jeździć po chodniku dla pieszych. Jednak kodeks drogowy dopuszcza korzystanie z chodnika przez rowerzystów w kilku szczególnych przypadkach. Mogą to robić osoby, którym towarzyszy dziecko młodsze niż 10 lat na własnym rowerku. Jeśli nie ma chodnika, opiekunowie z dziećmi mogą poruszać się jak piesi – lewą stroną szosy. Po chodniku wolno poruszać się na rowerze także cyklistom bez dzieci, ale tylko jeśli na drodze, wzdłuż której jadą, dopuszczono prędkość większą niż 50 km na godzinę, a chodnik jest szeroki przynajmniej na 2 metry. Skorzystać z chodnika można także - z uwzględnieniem powyższych zastrzeżeń - jeśli jest zła pogoda: pada deszcz, śnieg, jest ograniczona widoczność np. mgłą lub w inny sposób.

Po jezdni można jechać tylko wtedy, gdy nie ma ani ścieżki dla rowerów, ani pobocza albo gdy pobocze nie nadaje się do jazdy. Jadąc po ulicy, trzeba trzymać się blisko prawej krawędzi pasa ruchu. Szykując się do skrętu w lewo, należy zjechać do osi jezdni.  Kierowcom przypominamy, że zatrzymywanie się i parkowanie na ścieżkach rowerowych jest zabronione.

Jacek Olejniczak, Tomasz Strugacz