Projekt Gminy Dopiewo znalazł się na liście rezerwowej „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Jedynie 44 spośród 204 zgłoszonych projektów z terenu województwa wielkopolskiego zostały zakwalifikowane do realizacji. Zabrakło szczęścia, bo kryteria kwalifikacji nie są znane. Projekt „Dąbrowa – przebudowa ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem” znalazł się na 9 miejscu listy rezerwowej.  Oznacza to, że w przypadku pojawienia się oszczędności poprzetargowych, szansę na dofinansowanie zyskają kolejne projekty. Ogłoszenie miało miejsce na konferencji Prezesa Rady Ministrów, któremu towarzyszyli Wojewodowie. W skali kraju rozdysponowano 500 mln zł. Bez względu na wynik projek dotyczący Dąbrowy będzie realizowany przez Gminę Dopiewo. Wartość inwestycji oszacowano na 2,6 mln zł, a dofinansowanie miało wynieść 1,5 mln zł

UG