Serwis internetowy: Dopiewski Budżet Obywatelski - edycja  trzecia

Tegoroczna edycja jest trzecią w krótkiej historii Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego (DBO). Zgodnie z zapowiedziami przyszedł czas na zmiany. Nowe zasady wprowadzone w tej edycji DBO mają na celu wyrównanie szans na realizację projektów z sołectw mniejszych pod względem liczby mieszkańców. Oczywiście najważniejsza jest aktywność mieszkańców – tych, którzy dostrzegają potrzeby i możliwości działania w ramach DBO oraz zgłaszania projektów, jak i tych, którzy biorą udział w głosowaniu.

Zmiany wprowadzone w trzeciej edycji DBO 2019 r. :

Zwiększeniu o 100% w trzeciej edycji DBO uległa pula środków do wykorzystania - ze 150 tys. do 300 tys. zł.
Nowością jest podział sołectw na grupy, w ramach których - drogą głosowania - zostaną wyłonione projekty, które Gmina Dopiewo zrealizuje. Grupom tym przypisane są części puli DBO.
Każdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos, który może oddać na dowolny projekt.
Wyrównaniu szans  w ramach grup służy zastosowanie współczynnika korygującego, który zwiększa wagę głosu oddanego na projekt dotyczący mniejszego sołectw pod względem liczby mieszkańców.
Poszerzeniu uczestnictwa sprzyja obniżenie wieku uprawniającego do głosowania i popierania składanych projektów na listach poparcia - z ukończonego 18. roku życia na ukończony 16. rok życia. Prawo składania projektów przysługuje mieszkańcom pełnoletnim.


Podział na grupy sołectw, przypisana część puli DBO, minimalne i maksymalne koszty realizacji projektów:

I - obejmuje sołectwa: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo (sołectwa o liczbie mieszkańców 3000 lub więcej) - limit środków 145.000 zł, koszt realizacji projektu nie może być  wyższy niż 145.000 zł oraz niższy niż 50.000 zł,
II - obejmuje sołectwa: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo  (sołectwa o liczbie mieszkańców mniejszej niż 3000 i większej niż 1250) - limit środków 95.000 zł, koszt realizacji projektu nie może być  wyższy niż 95.000 zł oraz niższy niż 25.000 zł,
III - obejmuje sołectwa: Gołuski, Trzcielin, Więckowice (sołectwa, w których liczba mieszkańców największej miejscowości sołectwa nie przekracza 1000  lub wszystkie  miejscowości wchodzące w skład sołectwa mają mniej niż 1250 mieszkańców) - limit środków 60.000 zł. koszt realizacji projektu nie może być  wyższy niż 60.000 zł oraz niższy niż 15.000 zł.

 

Dokumenty w sprawie:

  1. Uchwała z dnia 25.06.2018r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dopiewo w sprawie budżetu obywatelskiego
  2. Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.326.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2018 r.
  3. Zarządzenie Nr 405/2018 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego

UG