Małżeństwo ze Skórzewa obchodziło jubileusz 60-lecia. Henryk i Łucja Saja zawarli związek małżeński 11 czerwca 1958 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu.

Z okazji Diamentowych Godów 28 czerwca 2018 r. wizytę Jubilatom złożył przedstawiciel władz samorządowych Zastępca Wójta Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra.

Państwo Saja otrzymali gratulacje, kwiaty i kosz obfitości. 

Jubilatom gratulujemy życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne wspólnie przeżyte lata.