Małżeństwo z Konarzewa obchodziło jubileusz 60-lecia. Zbigniew i Aleksandra Andrzejak zawarli związek małżeński 28 czerwca 1958 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dopiewie.

Z okazji Diamentowych Godów 28 czerwca 2018 r. wizytę Jubilatom złożył przedstawiciel władz samorządowych Zastępca Wójta Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra.

Państwo Andrzejak otrzymali gratulacje, kwiaty i kosz obfitości. 

Jubilatom gratulujemy życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne wspólnie przeżyte lata.

P.S. Pani Aleksandra pracowała w Urzędzie Gminy w latach 60-tych. Poniżej pamiątkowe zdjęcie z prywatnych zbiorów Pani Aleksandry - pracowników z tego okresu.