Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV kontynuuje kampanię społeczną z roku 2017 pod hasłem „Mam czas rozmawiać”.

Kampania oparta jest na idei promowania międzypokoleniowego dialogu o zdrowiu rodziny w tym HIV/AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową. W roku 2018 szczególny nacisk kładzie na dialog pomiędzy kobietami, które planują ciąże lub oczekują narodzin dziecka.

Działania kampanijne zostaną przeprowadzone w czerwcu 2018r. oraz na przełomie listopada i grudnia 2018r. w dniach 23 – 30.11.2018r. podczas Europejskiego Tygodnia Testowania i 1.12.2018r. Światowego Dnia AIDS.

Link do spotu telewizyjnego kampanii „Mam czas rozmawiać” - https://www.youtube.com/watch?v=_6yGCle1Si4