W związku z remontem nawierzchni w ciągu ul. Malwowej – ruch prowadzony będzie tylko w jedną stronę, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu wprowadza następujące zmiany w terminie od 9.07 do 22.07 2018 roku:

 • 727
  DĄBRÓWKA/SZKOŁA - … - Skórzewo/Poznańska – Szarotkowa – Gerberowa – Malwowa – JUNIKOWO
  Powrót bez zmian

 • 77
  RONDO KAPONIERA - … - Złotowska – Skórzewo/Poznańska – Szarotkowa – Gerberowa – Malwowa – JUNIKOWO
  Powrót bez zmian
  Obsługa taborem A12N, ze względu na możliwe uszkodzenie autobusów przegubowych na progach zwalniających w ciągu ul. Szarotkowej.
 • 803
  OGRODY - … - Skórzewska – Skórzewo/Poznańska – Szarotkowa – Gerberowa – Malwowa – JUNIKOWO
  Powrót bez zmian

W miejscu obecnie funkcjonujących przystanków Żonkilowa i Nagietkowa w ciągu ul. Malwowej(w kierunku Skórzewa) zlokalizowane będą przystanki tymczasowe z możliwością relokacji. Działanie to podyktowane jest prowadzeniem ruchu po lewym pasie ul. Malwowej przez część prowadzenia prac, a wykonawca celem zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom będzie minimalnie zmieniał lokalizację przystanków.

PDF icon KOMUNIKAT