W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wójt Gminy Dopiewo zwrócił się z prośbą o udostępnienie treści Raportu Oddziaływania na Środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

W załączeniu zamieszczamy odpowiedź organu prowadzącego postępowanie administracyjne oraz link umożliwiający pobranie dokumentów. Ze względu na jego rozmiar (powyżej 200 mb) nie było możliwości zamieścić go bezpośrednio na stronie.

W przypadku uwag i wniosków do prowadzonego postępowania prosimy o kierowanie ich bezpośrednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

PDF icon Pismo przewodnie

http://urzad.dopiewo.pl/KRZ-PLE_ROS_27_03_2018.pdf

http://urzad.dopiewo.pl/ROS_KRZ-PLE_streszczenie_27_03_2018.pdf

http://urzad.dopiewo.pl/ROS_zalaczniki.zip

Raport wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Dopiewo, pok. 14
tel. 618 906 396
mail: zbigniew.kobiela@dopiewo.pl

 

 

400 kV