Przypominamy, iż nadszedł czas składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy złożyć do Wójta Gminy Dopiewo w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. , wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie zawierające szczegółowe informacje o producencie rolnym ubiegającym się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (numer gospodarstwa rolnego; forma prawna beneficjenta; kategoria przedsiębiorstwa; klasa PKD).

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Natomiast na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procedury ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego.

Herb Gmina Dopiewo