Działający na rynku przedsiębiorczości od ponad 25 lat Wielkopolski Instytut Jakości będzie od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku w partnerstwie realizował projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą:

Mam pracę! Wzrost aktywności zawodowej na terenie Wielkopolski.

Pragniemy zaprosić społeczność z Gminy Dopiewo do udziału w projekcie stażowym w celu aktywizacji zawodowej osób z terenu Wielkopolski.

Kryteria wyboru osób w projekcie stażowym (staż na minimum 3 miesiące):

 • osoby zamieszkałe w Wielkopolsce
 • w 100% o niskich kwalifikacjach
 • bierne zawodowo (przykładowo kobiety na urlopie wychowawczym)
 • bezrobotne
 • w wieku powyżej 29 roku życia

Korzyści z udziału - na rzecz osób zainteresowanych stażem zrealizowane zostaną następujące zadania:

 • warsztaty kompetencji zawodowych (np. przygotowanie do pracy w drukarni itp.)
 • szkolenia zawodowe (uprawnienia elektryczne, na wózek widłowy, spawalnicze itp.)
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy

Uczestnik projektu otrzyma również zwrot kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowe. Szkolenia będą dostosowane do oczekiwań osób zainteresowanych.

Stażyście przysługuje:

 •  ubezpieczenie NNW
 •  wstępne badania medycyny pracy
 •  szkolenie BHP
 •  miesięczne stypendium w wysokości 120% zasiłku stażowego.

W przypadku osób niepełnosprawnych dopuszcza się staże w formie telepracy.

Pracodawca/Przedsiębiorca z Gminy Dopiewo nie ponosi kosztów z tytułu przyjęcia osoby na staż.

 

Monika Leman-Tomaszewska, Dyrektor Operacyjny

tel: 600 044 778

PCIK