W pobliżu szkół podstawowych w Dąbrowie i Dopiewie, w  dniach 21 i 22 sierpnia br.  wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w związku z oznakowaniem przejść dla pieszych „Zebra Zbyszek”.

Zmiany stałej organizacji ruchu na drogach przyszkolnych, mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, w szczególności przechodzących przez jezdnię w kierunku z i do obiektów oświatowych.

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej w pobliżu Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie:

Przewiduje m.in. utworzenie na jezdni oraz na chodniku i krawężniku symboli w postaci Zebry, cyfr i liter:

 1. Na jezdni z obu stron przejścia dla pieszych zostaną wykonane symbole Zebry wraz z cyframi. Kierowca najpierw zobaczy 3 zebry później 2 i na końcu 1 zebrę przy których będą odpowiednio cyfry 3, 2 i 1. Zebry i cyfry zostaną wykonane w kolorze białym;
 2. Przy samym przejściu dla pieszych zostaną wykonane dodatkowe zebry oraz napisy na jezdni i chodniku. Symbole te mają ułatwić i pomagać w przekraczaniu przejścia dla pieszych dzieciom;
 3. Po obu stronach jezdni, na chodniku, zostaną wykonane symbole stóp zebry wraz z napisem „Idź do zebry”. Symbole te mają wskazać dzieciom drogę, którą należy pokonać w celu przejścia przez przejście dla pieszych;
 4. Dodatkowo w środku długości przejścia dla pieszych, zostaną wykonane napisy w kolorze białym „Przechodź żwawo”;
 5. W odległości około 70 m od przejścia zostaną ustawione znaki z napisem „UWAGA Oznakowanie doświadczalne”;
 6. Do istniejących znaków zostaną ułożone znaki ograniczeniem prędkości 30 km/h.
 7. Powierzchnie będą wykonane w technologii cienkowarstwowej;
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 2413P w pobliżu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Dopiewie

Przewiduje m. in. utworzenie na jezdni oraz na chodniku i krawężniku symboli w postaci Zebry, cyfr i liter:

 1. Na jezdni z obu stron przejścia dla pieszych zostaną wykonane symbole Zebry wraz z cyframi. Kierowca najpierw zobaczy 3 zebry później 2 i na końcu 1 zebrę przy których będą odpowiednio cyfry 3, 2 i 1. Zebry i cyfry zostaną wykonane w kolorze białym;
 2. Przy samym przejściu dla pieszych zostaną wykonane dodatkowe zebry oraz napisy na jezdni i chodniku. Symbole te mają ułatwić i pomagać w przekraczaniu przejścia dla pieszych dzieciom;
 3. Po obu stronach jezdni, na chodniku, zostaną wykonane symbole stóp zebry wraz z napisem „Idź do zebry”. Symbole te mają wskazać dzieciom drogę, którą należy pokonać w celu przejścia przez przejście dla pieszych;
 4. Dodatkowo w środku długości przejścia dla pieszych, zostaną wykonane napisy w kolorze białym „Przechodź żwawo”;
 5. W odległości około 70 m od przejścia zostaną ustawione znaki z napisem „UWAGA Oznakowanie doświadczalne”;
 6. Oznakowanie poziome z napisem „SZKOŁA” od strony zachodniej i wschodniej, zostanie usunięte;
 7. Powierzchnie będą wykonane w technologii cienkowarstwowej;
Autostrada do szkoły

Zebra Zbyszak to sympatyczny zwierzak, bohater programu społeczno-edukacyjnego AUTOSTRADA DO SZKOŁY. Pomaga on najmłodszym dzieciom klas podstawowych przyswoić wiedzę z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

 • Zawsze po zebrze! Zachowuj bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych, wzdłuż jezdni i jej okolicach.
 • Czy zebry świecą w ciemnościach? Noś odblaskowe elementy stroju po zmroku i poruszaj się z zachowaniem bezpieczeństwa w okolicach jezdni po zmroku.
 • Zebry podróżują w pasach, a dzieci? Nie rezygnuj zbyt wcześnie z fotelików. Zamiana fotelików na podkładki grozi utratą życia lub zdrowia w razie wypadku.