W połowie sierpnia poznaliśmy datę tegorocznych wyborów samorządowych. Odbędą się one w niedzielę 21 października 2018 r. Zachęcamy mieszkańców Gminy Dopiewo do udziału w głosowaniu. 

Przypomnijmy

Mieszkańcy Gminy Dopiewo wybiorą na 5-letnią kadencję  21 radnych i Wójta.  Podczas tegorocznych wyborów w Gminach liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców, czyli również w Gminie Dopiewo, nie będą obowiązywały jednomandatowe okręgi wyborcze.  Mieszkańcy będą więc głosować na kandydata, jednocześnie oddając głos na listę komitetu lub partii, którą ten kandydat reprezentuje. Przy ustalaniu rozdziału mandatów znajdzie zastosowanie tzw. metoda D’Hondta.

Podział Gminy Dopiewo na okręgi wyborcze, skupione wokół trzech największych ośrodków:

  • Okręg 1 - obejmuje Skórzewo i Dąbrowę, liczy 8,8 tys. mieszkańców. Wybieranych tu będzie 8 radnych.
  • Okręg 2 - obejmuje: Dąbrówkę, Palędzie, Zakrzewo i Gołuski, liczy 7,4 tys. mieszkańców. Wybieranych tu będzie 6 radnych.
  • Okręg 3 - obejmuje: Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo, Trzcielin i Więckowice, liczy 8,4 tys. mieszkańców. Wybieranych tu będzie 7 radnych.

UG

Więcej informacji i dokumentów związanych z wyborami znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Wybory Samorządowe 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. PDF icon w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Nr XLIV/627/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. PDF icon w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/576/18 w sprawie podziału Gminy Dopiewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dopiewo z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i graniach okręgów wyborczych do Rady Gminy Dopiewo, liczbie wybieranych w nich radnych i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dopiewie.

PDF icon Obwieszczenie o obwodzie w Gminie Dopiewo 19.09.2018

 

Data wydarzenia: 
2018-10-21 Od 07:00 do 21:00
wybory - urna