Wyniki wyborów 2018

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Wyborów Samorzadowych 2018 w Gminie Dopiewo - WYNIKI

 

Mieszkańcy Gminy Dopiewo wybiorą na 5-letnią kadencję  21 radnych i Wójta.  Podczas tegorocznych wyborów w Gminach liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców, czyli również w Gminie Dopiewo, nie będą obowiązywały jednomandatowe okręgi wyborcze.  Mieszkańcy będą więc głosować na kandydata, jednocześnie oddając głos na listę komitetu lub partii, którą ten kandydat reprezentuje. Przy ustalaniu rozdziału mandatów znajdzie zastosowanie tzw. metoda D’Hondta.

Podział Gminy Dopiewo na okręgi wyborcze, skupione wokół trzech największych ośrodków:

 • Okręg 1 - obejmuje Skórzewo i Dąbrowę, liczy 8,8 tys. mieszkańców. Wybieranych tu będzie 8 radnych.
 • Okręg 2 - obejmuje: Dąbrówkę, Palędzie, Zakrzewo i Gołuski, liczy 7,4 tys. mieszkańców. Wybieranych tu będzie 6 radnych.
 • Okręg 3 - obejmuje: Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo, Trzcielin i Więckowice, liczy 8,4 tys. mieszkańców. Wybieranych tu będzie 7 radnych.


Kandydaci w wyborach samorządowych Gminy Dopiewo 2018

PDF icon obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_wojta_gminy_dopiewo_4.10.2018.pdf

PDF icon obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_radnych_do_rady_gminy_dopiewo_4.10.2018.pdf

PDF icon obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_radnych_do_rady_powiatu_01.10.2018.pdf

PDF icon obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_radnych_do_sejmiku_woj._wlkp._28.09.2018.pdf

 

Jak oddać głos

Kogo wybieramy w Gminie

Kto może głosować

Co zrobić aby zagłosować

 

Dopisz się do rejestru wyborców - instrukcja krok po kroku

Zachęcamy niezameldowanych mieszkańców do zarejestrowania się do rejestru wyborców. Nie musisz się przemeldować, wystarczy udać się do Urzędu Gminy Dopiewo, referat spraw obywatelskich ul. Wyzwolenia 24 w Dopiewie, zabierz ze sobą dowów osobisty, na miejscu otrzymasz stosowny wniosek do wypełnienia. Po kilku dniach urzędnicy przesyłają pod wskazany adres zamieszkania decyzję, z którą można iść na wybory: Wnioski i formularze

Dopisać się do rejestru możnesz nie wychodząc z domu - drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony: obywatel.gov.pl

 1. Kliknij przycisk Wpisz się do rejestru wyborców.
 2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
 3. Wybierz obywatelstwo.
 4. Zaadresuj wniosek — wybierz urząd gminy, w której chcesz głosować.
 5. Podaj dane dokumentu tożsamości — dołącz skan lub zdjęcie tego dokumentu.
 6. Podaj swój adres stałego miejsca zamieszkania/przebywania i zaznacz oświadczenie, że mieszkasz pod podanym adresem.
 7. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 8. Czekaj na odpowiedź z urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

UG

Więcej informacji i dokumentów związanych z wyborami znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Wybory Samorządowe 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. PDF icon w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Nr XLIV/627/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. PDF icon w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/576/18 w sprawie podziału Gminy Dopiewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dopiewo z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i graniach okręgów wyborczych do Rady Gminy Dopiewo, liczbie wybieranych w nich radnych i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dopiewie.

PDF icon Obwieszczenie o obwodzie w Gminie Dopiewo 19.09.2018

 

Data wydarzenia: 
2018-10-21 Od 07:00 do 21:00
wybory - urna