Już wkrótce rozpocznie się długo wyczekiwana budowa ulic Wiśniowej i Czereśniowej w Skórzewie. Ich Mieszkańcy zyskają wygodny i funkcjonalny dojazd do posesji. Oprócz nowej nawierzchni na jezdniach, położone zostaną chodniki z kostki betonowej, które zapewnią bezpieczną drogę do/z domów. Budowa kanalizacji deszczowej utrzyma w ryzach gospodarkę wodną w ulicy i przy zjazdach do posesji.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi pieszych, rowerzystów i właścicieli samochodów.

Mieszkańcy ulic Wiśniowej i Czereśniowej mogą liczyć na rozpoczęcie robót już pod koniec września br. Prace zakończą się w listopadzie 2019 r.

Każde inwestycje drogowe wiążą się z okresowymi niedogodnościami, za które już dzisiaj przepraszamy i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Po czasie okolica zyska na komforcie, funkcjonalności i estetyce. 

Wielkie podziękowania należą się również mieszkańcom ulic, dzięki ich zaangażowaniu i determinacji zadanie to będzie mogło zakończyć się sukcesem.


Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała podpisał w dniu 14 września br. umowę na budowę ulic Wiśniowej i Czereśniowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Skórzewo. Wykonawcą robót drogowych została firma Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z Dziedzic.

Termin zakończenia robót to 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Koszt inwestycji 4.108.200,00 zł.

W ramach umowy wykonana zostanie: budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i dojść do posesji, budowę kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i wodociągowych.

Nawierzchnia drogi gminnej w ul. Wiśniowej i Czereśniowej, chodnik na ul. Czereśniowej oraz zjazdy zostaną wykonane z kostki betonowej.


UG